Projekt Badawczo-Rozwojowy z dofinasowaniem UE: Informacje o projekcie:

Firma Radio-Telecom Andrzej de Junosza Załuski w latach 2019 - 2021 zrealizowała w ramach prowadzonych prac badawczo - rozwojowych projekt pn. „Bezprzewodowy multisystemowy system transmisji danych i wideo o wysokim poziomie bezpieczeństwa dla zaawansowanych rozwiązań Bezzałogowych Statków Latających (BSL)”. Projekt realizowany był w ramach działania 1.2 "Badania i innowacje w przedsiębiorstwach"w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020 dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej. W ramach tego projektu stworzony został nowatorski system umożliwiający zachowanie łączności z dronem nie tylko w zasięgu jego widzialności (LOS), ale także poza zasięgiem widzialności (NLOS) bez względu na odległość z wykorzystaniem sieci transmisji danych telefonii komórkowej. Wartość Projektu to 1.231 194,15 zł w tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich 853 413,60 zł.

Oferta cenowa radiomodemów i oferowanych funkcjonalności:

A. Cena netto radiomodemu Securo SHM-1 systemu Securo UAVlineTM w wersji z podstawową funkcjonalnością:

l.p. Typ radiomodemu Oznaczenie Cena netto
1. Radiomodem z łączem bezpośrednim (P2P) na pasmo 2,4 GHz Securo SHM-1/2 6500 zł
2. Radiomodem z łączem bezpośrednim (P2P) na pasmo 5 GHz Securo SHM-1/5 6700zł
3. Radiomodem z łączem przez sieć komórkową 2G/3G/4G Securo SHM-1/M 6500zł

W skład kompletnego systemu SECURO UAVlineTM wchodzą 2szt. radiomodemów

B. Cena netto rozszerzeń funkcjonalności radiomodemu Securo SHM-1:

l.p. Typ radiomodemu Oznaczenie Cena netto
1. rozszerzenie o kanał łączności P2P w pasmie 2,4GHz1 Securo _P2P/2 600 zł
2. rozszerzenie o kanał łączności P2P w pasmie 5GHz1 Securo _P2P/5 800 zł
3. rozszerzenie o kanał łączności przez sieć komórkową 2G/3G/4G1 Securo_M 600 zł
4. rozszerzenie o tryb hyrydowy (automatyczne przełączanie kanału transmisji)1 Securo_Hybrid 800 zł
5. rozszerzenie o drugi kanał transmisji szeregowej RS232 o napięciu 0/3,3V i prędkości do 1 Mb/s Securo_RS2 100 zł
6. rozszerzenie o obsługę wejścia HDMI w trybie HD (720p) Securo_HD_IN 600 zł
7. rozszerzenie o obsługę wejścia HDMI w trybie FHD (1080p) Securo_FHD_IN 800 zł
8. rozszerzenie o obsługę wyjścia HDMI w trybie HD (720p) Securo_HD_OUT 200 zł
9. rozszerzenie o obsługę wyjścia HDMI w trybie FHD (1080p) Securo_FHD_OUT 300 zł
10. rozszerzenie o szyfrowanie standardem WPA3 z szyfrowaniem AES 256 bit CCMP i autonegocjacją 128/256 bit dla kanału łączności P2P Securo_AES256 600 zł
11. rozszerzenie o funkcję wyprzedzającej korekcji błędów (FEC) dla kanału P2P Securo_FEC 400 zł
12. rozszerzenie o adaptacyjne sterowanie wielkością strumienia wyjściowego wideo (video stream control) dla wejścia HDMI Securo_VSC 800 zł

1-dostępne dla konfiguracji obejmującej łącznie 1 kanał łączności typu P2P i 1 przez sieć komórkową.

Oferta do pobrania: