USŁUGI
Bezpieczeństwo

Firma nasza w sposób ciągły dba o zapewnienie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa dla naszych Abonentów. Do zabezpieczeń stosowanych przez naszą firmę należą między innymi:

1.Ściana Ogniowa (Firewall): Wszyscy Abonenci korzystający z wewnętrznych adresów IP (opcja standardowa umowy) chronieni są przed bezpośrednim dostępem do Ich komputerów z Internetu. Uniemożliwia to przeprowadzenie jakiegokolwiek bezpośredniego ataku na komputer Abonenta przez nieprzyjazne nam osoby z Internetu.

2. Pocztowy skaner wirusów: Wszyscy nasi Abonenci korzystający z otrzymanych nieodpłatnie od naszej firmy kont pocztowych mogą mieć pewność, że skierowana do nich korespondencja sprawdzona jest automatycznie pod kontem zawartości wirusów w załącznikach do ich korespondencji. W wypadku wykrycia przez nasz skaner niebezpiecznych załączników są one blokowane i dostarczane Adresatowi z odpowiednim ostrzeżeniem.

Bezpieczeństwo sprzętowe

Zgodnie z umową Abonent ma obowiązek utrzymywać komputer w stanie sprawności technicznej. Jako sprawność techniczną rozumie się przede wszystkim podłączenie komputera do prawidłowo wykonanej instalacji zasilającej 230 V~ posiadającej sprawne przyłącze do tzw. "zera ochronnego" oraz dbanie o prawidłowe działanie i chłodzenie elementów wewnętrznych komputera. Do sprawności technicznej zalicza się także zastosowanie filtra przeciwprzepięciowego w instalacji zasilającej komputer oraz w linii telefonicznej (w przypadku korzystania z modemu telefonicznego).

W związku z niespełnianiem wymogów obecnie obowiązujących norm państwowych dotyczących instalacji zasilającej 230V~ oraz instalacji odgromowych w wielu budynkach, Abonent ma obowiązek całkowitego odłączenia komputera od sieci zasilającej i internetowej na czas dłuższej nieobecności w domu, a także na czas zagrożenia wyładowaniami atmosferycznymi.

Bezpieczeństwo programowe

Do sprawności programowej zalicza się przede wszystkim utrzymanie w sprawności systemu operacyjnego komputera wraz z zainstalowaniem jego wszystkich bieżących uaktualnień, a także stałe stosowanie programów antywirusowych z aktualną bazą wirusów.

Ochrona dzieci i młodzieży przed niewłaściwymi treściami w Internecie

Wielkim i narastającym problemem związanym z dostępem do Internetu jest nieograniczony praktyczne dostęp dzieci i młodzieży do treści niebezpiecznych, wulgarnych i demoralizujących. W czasach, gdy rodzice nie są w stanie osobiście czuwać cały czas jakie treści wyświetlane są ich dzieciom na ekranie monitora, jedynym pomocnikiem rodziców może być specjalne oprogramowanie monitorujące i blokujące w/g różnych kryteriów wyświetlanie się niepożądanych treści. Takim pomocnikiem może być m.in. udostępniany nieodpłatnie polski program BENIAMIN, który w prosty i nieskomplikowany sposób może ograniczyć opisywany problem. Program ten zalecany jest przez Ministerstwo Edukacji do powszechnego stosowania. Charakteryzuje się on bardzo łatwą i przejrzystą konfiguracją i dość wysoką skutecznością działania. Zainstalować go i skonfigurować są w stanie nawet osoby nie mające doświadczenia w obsłudze komputera, a zakładane przez rodzica specjalne hasło pomoże uniemożliwić osobom nieuprawnionym zmianę ustawień programu.


Ostatnia aktualizacja strony: 4.09.2008
 INFORMACJE
Copyright © 2007 [Radio-Telecom]. All rights reserved | Design by: Projektowanie stron e-Media Małopolska
Wszystkie wymienione na tych stronach nazwy produktów lub usług objęte ochroną prawną należą do ich właścicieli i są wymienione jedynie ze względów informacyjnych.
We wszelkich sprawach związanych z usługami dostępu do internetu i zawartością niniejszych stron prosimy o kontakt.