USŁUGI
Projekty Unijne
Projekt Badawczo-Rozwojowy z dofinansowaniem UE:

Informacje o projekcie:

Firma Radio-Telecom Andrzej de Junosza Załuski w latach 2019 - 2021 zrealizowała w ramach prowadzonych prac badawczo - rozwojowych projekt pn. „Bezprzewodowy multisystemowy system transmisji danych i wideo o wysokim poziomie bezpieczeństwa dla zaawansowanych rozwiązań Bezzałogowych Statków Latających (BSL)”. Projekt realizowany był w ramach działania 1.2 "Badania i innowacje w przedsiębiorstwach"w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020 dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej. W ramach tego projektu stworzony został nowatorski system umożliwiający zachowanie łączności z dronem nie tylko w zasięgu jego widzialności (LOS), ale także poza zasięgiem widzialności (NLOS) bez względu na odległość z wykorzystaniem sieci transmisji danych telefonii komórkowej. Wartość Projektu to 1.231 194,15 zł w tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich 853 413,60 zł.


Oferta cenowa radiomodemów i oferowanych funkcjonalności:

A. Cena netto radiomodemu Securo SHM-1 systemu Securo UAVlineTM w wersji z podstawową funkcjonalnością:

Cennik netto radiomodemów Securo SHM-1

W skład kompletnego systemu SECURO UAVlineTM wchodzą 2 szt. radiomodemów.

B. Cena netto rozszerzeń funkcjonalności radiomodemu Securo SHM-1:

Cennik netto rozszerzeń funkcjonalności radiomodemów Securo SHM-1

1 – dostępne dla konfiguracji obejmującej łącznie 1 kanał łączności typu P2P i 1 przez sieć komórkową,

Oferta do pobrania:

 INFORMACJE
Copyright © 2007 [Radio-Telecom]. All rights reserved | Design by: Projektowanie stron e-Media Małopolska
Wszystkie wymienione na tych stronach nazwy produktów lub usług objęte ochroną prawną należą do ich właścicieli i są wymienione jedynie ze względów informacyjnych.
We wszelkich sprawach związanych z usługami dostępu do internetu i zawartością niniejszych stron prosimy o kontakt.